Pohjanmaan Mäkiurheilun tuki ry, tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Pohjanmaan Mäkiurheilun tukiry (2322548-0) Rintamamiehenkatu 6, 62100 LAPUA juha-matti.ala-talkkari@ala-talkkari.fi www.makiurheilu.fi

2. Yhteyshenkilöt

Juha-Matti Ala-Talkkari juha-matti.ala-talkkari@ala-talkkari.fi 0500-928162

3. Rekisterin nimi

Yhdistyksen jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään jäsenrekisterin ylläpidon, laskutuksen, perinnän sekä muiden tapahtumiin ja toimintaan osallistumiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään henkilötietoja seuraavasti: nimi, yhteystiedot ja laskutustiedot.

6. Säännönmukaisettietolähteet

Tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistujat ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot ilmoittautumislomakkeella tai suullisesti tapahtuman järjestäjälle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät tapahtumien järjestä jät.

8. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään tiedostoissa. Tiedostot ovat tietokoneella salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Paperilomakkeilla kerätyt tiedot säilytetään omassa kansiossaan tapahtuman järjestäjän kotona. Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen, mu ista tiedoista säilytetään kirjanpitoonjaarkistointiintarvittavattiedot. Kaikkiakerättyjätietojakäsitelläänkansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

10. Rekisteröidynoikeudettarkistaajakorjata tietojasekäoikeustullaunohdetuksi.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle tai alaikäisten lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.